DOFINANSOWANIA PFRON - Leader Mieczysław Marciniak

  • 0
  • February 12, 2014

Klientom posiadającym stopień niepełnosprawności przysługuje dofinansowanie ze środków PFRON (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

Wnioski na dofinansowania przyjmują w PCPR, MOPS.

Osoba ubiegająca się o dofinansowanie na nasz sprzęt medyczny – Balsan Futura, powinna zgłosić się do najbliższego ośrodka PCPR w swoim rejonie ( http://www.pcpr.info/znajdzswojpcpr ) oraz spełnić wymogi formalne zgodne z obowiązującą w danej jednostce procedurą.

Jednym z wymaganych dokumentów przy składaniu wniosku na dofinansowanie jest wydana przez nas faktura pro forma. W tym celu prosimy o kontakt mailowy: leader@leader.com.pl bądź telefoniczny (42) 632-70-32, (42) 632-30-20.